حق تقدم خرید سهام و نحوه استفاده از آن

حق تقدم خرید سهام و نحوه استفاده از آن حق تقدم چیست؟ مطابق با قانون تجارت، زمانی که یک شرکت قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران داشته باشد، اولویت شرکت در افزایش سرمایه با سهامداران فعلی شرکت است. از همین رو، […]